Dnes slouží směna c.

JSDH Frenštát pod Radhoštěm

Pro veřejnost

Buďte vždy informovaní...

V rámci našich preventivních aktivit Vám na této stránce přinášíme informace a doporučení, které Vám mohou pomoci předejít krizovým situacím, popř. alespoň zmírnit jejich následky.
Pokud se již nacházíte v krizové situaci a potřebujete akutní pomoc, volejte bezplatně na některou ze známých tísňových linek:

Počasí a výstrahy

Hladiny řek Frenštát p. R.

Pálení klestí

S příchodem jarního období narůstá počet požárů travních a lesních porostů v důsledku nekontrolovaného pálení klestí nebo vypalování trávy. Právě u druhého zmíněného typu je třeba na úvod zdůraznit, že vypalování porostů je zákonem zakázáno!

Pokud potřebujete pálit klestí, berte na vědomí následující doporučení:
1
Předem se informujte, že není ve Vaší obci platný zákaz pálení - pokud ano, respektujte ho, jinak Vám hrozí pokuta až 25 000 Kč.
2
V žádném případě nerozdělávejte oheň v období extrémního sucha nebo za silného větru. Oheň také nerozdělávejte v lese nebo poblíž vzrostlých dřevin.
3
Ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí např. kameny, cihlami nebo zeminou.
4
Oheň rozdělávejte v dostatečné vzdálenosti od budov a dalších objektů či předmětů a minimálně 50 m od okraje lesa. Nezakládejte jej také pod větvemi stromů, na kořenech, suchém listí, lesní hrabance a rašelině.
5
Mějte po celou dobu pálení v blízkosti ohniště prostředky k hašení případného požáru (např. konev s vodou, nádobu s pískem apod.). Po celou dobu mějte ohniště pod dozorem a po ukončení pálení ohniště zalijte dostatečně vodou, nebo jej zasypte zeminou.
Požár lesa
Občané by vždy měli (právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají povinnost) hlásit pálení klestí hasičskému záchrannému sboru. Pro tyto účely můžete využít elektronický formulář:

Povodně a voda

 • Při výstraze na povodně sledujte pozorně vývoj povodňové situace v hromadných a regionálních sdělovacích prostředcích.
 • Zjistěte si informace o způsobu možné evakuace.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Přemístěte potraviny, cenný nábytek, elektrospotřebiče a nebezpečné látky do vyšších pater domu.
 • Připravte si pytle s pískem a další materiály na utěsnění nízko položených oken a dveří, zajistěte si ucpávky a těsnící materiál pro odpadní kanalizační potrubí.
 • Uzavřete přívod plynu, vody a vypněte elektřinu.
 • Řiďte se pokyny hasičů, policie a povodňových orgánů.
 • Varujte osoby v okolí.
 • Zabezpečte dům nebo byt při jeho opuštění během evakuace.
 • Evakuujte domácí zvířata.
 • Přemístěte se nejlépe na nejbližší svah nebo vyvýšené místo.
 • Nepřecházejte proud vody, kde je hloubka vody vyšší než po kolena - proud může mít nečekanou sílu.
 • Nepřejíždějte zaplavenou vozovku, nejste-li si jistí, jaká je na ní výška vody.
 • Zůstane-li Vaše vozidlo stát ve vodě, okamžitě jej opusťte.
 • Nenechávejte bez dozoru děti.
 • V zaplavených objektech nepoužívejte otevřený oheň a nekuřte - hrozí vznícení možných nahromaděných plynů.
 • Neplavte se na lodích na vodních tocích - obtížnost sjízdnosti vodních toků se může zvýšit až o dva stupně.
 • Stále se řiďte případnými pokyny hasičů, policie a povodňových orgánů.
 • Nepoužívejte potraviny, které přišly do styku s vodou z povodně (hrozí infekce).
 • Převařujte vodu, dokud nebude potvrzena její nezávadnost.
 • Prověřte všechny elektrické spotřebiče, které přišly do styku s vodou, před jejich zapojením.
 • Nenavštěvujte zbytečně zaplavené oblasti, kde byste mohli komplikovat záchranné či obnovovací práce.
Potřebujete-li poradit, jak naložit při vysoušení a obnově Vašich domovů po povodních, doporučujeme tento článek:
1. stupeň - STAV BDĚLOSTI
Nastává při nebezpečí povodně, činnost zahajuje hlásná a hlídková služba na vodních tocích.
2. stupeň - STAV POHOTOVOSTI
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí v povodeň, aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky k provádění zabezpečovacích prací.
3. stupeň - STAV OHROŽENÍ
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území, provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce a evakuace.

Nouzové zavazadlo

Doporučený obsah nouzového zavazadla:
 • osobní doklady, peníze, cennosti
 • osobní léky a základní zdravotnické prostředky
 • trvanlivé potraviny na 2 - 3 dny
 • balené tekutiny - voda, čaj apod.
 • toaletní a hygienické potřeby
 • základní předměty denní potřeby
 • bateriovou svítilnu, zápalky, svíčky, zapalovač
 • bateriové rádio + náhradní baterie
 • přikrývku, deku, spací pytel
 • náhradní oblečení

Požáry domácností

Požáry domácností jsou specifické především velkými škodami na majetku a mnohdy i tragickými následky v podobě zranění osob či ztrát na životech. Proto dbejte na požární prevenci a chraňte svůj domov i svůj život. Uvádíme zde mj. desatero generálního ředitelství HZS ČR, jehož dodržováním můžete předejít zbytečnému požáru:
Pokud chcete zvýšit zabezpečení Vaší domácnosti před požárem, pořiďte si hlásiče požárů a kouře:

Vánoce a Silvestr

Vánoční svátky by měly být v první řadě svátky klidu a pohody. Totéž však každoročně neplatí pro jednotky požární ochrany. Pravidelně hasiči vyjíždí k požárům, které jsou spojeny s používáním svíček a pyrotechniky. Aby i Vaše svátky proběhly bez naší nehlášené návštěvy u Vás doma, dodržujte prosím základní zásady:
Svíčky umisťujte na nehořlavé podložky a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Rozhodně je neumisťujte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií.
Pozor na adventní věnce, které jsou určeny pouze pro dekoraci (např. jsou plněné dřevěnými pilinami). Nikdy na takových věncích nezapalujte svíčky!
Používejte světelné řetězy a podobné elektrické vánoční dekorace, které jsou certifikovány pro český trh. Vždy dodržujte návod k použití.
Zábavní pyrotechniku vždy ukládejte na suché místo z dosahu otevřeného ohně, aby nedošlo k samovolnému odpálení. Používejte pouze pyrotechniku určenou pro český trh. Neohrožujte pyrotechnikou jiné osoby a nepoškozujte cizí majetek. Dodržujte návod k použití.
Vyvarujte se manipulaci s otevřeným ohněm a se zábavní pyrotechnikou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Požár vánočního stromku:

Video od HZS ČR:

Dopravní nehody

Téma dopravních nehod a bezpečné jízdy na pozemních komunikacích je velmi obsáhlé, doporučujeme tedy navštívit stránky Besipu, které se komplexně věnují informovanosti občanů v oblasti bezpečnosti silničního provozu v České republice. Aktuální informace o dopravě v ČR pak naleznete na portálu ŘSD ČR Dopravniinfo.cz. Přikládáme také leták, který shrnuje, jak se zachovat při poskytování první pomoci u dopravní nehody.

Dokumenty ke stažení

SDH a JSDH Frenštát p. R.

Střelniční 130
741 01 Frenštát p. R.
+420 724 370 108

Užitečné odkazy

Výstrahy ČHMÚ

Všechna práva vyhrazena. © 2024 JSDH a SDH Frenštát pod Radhoštěm.
150
+420 724 370 108Střelniční 130, 741 01 Frenštát p. R.