sliderslidersliderslidersliderslidersliderslider
   RYCHLÝ KONTAKT

JSDH Frenštát
Střelniční 130
744 01 Frenštát p.R

Tel.: 556 835 222

Podrobný kontakt

O jednotce

Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě České republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát p. Radhoštěm plní nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně majetku občanů tohoto města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně poskytnout pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech.

Jednotka je v souladu s přílohou č.4 Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek předurčených k zásahům pro požáry, dopravních nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.).
Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát p. Radhoštěm by měla být jednou z důležitých priorit města Frenštát p. Radhoštěm.

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne 10.9.1992 ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je jedna z organizačních složek města Frenštát pod Radhoštěm, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené městem Frenštát p. Radhoštěm v rámci svěřené působnosti.

Aktuální zásahy

Dopravní nehoda
Zásah ze dne 31.7.2018

DN motorkáře

Technika - CAS 20 T 815

Jednotky - JSDH Frenštát, HZS NJ, RLP, LZS

Jednotka při nehodě spolupracovala při resustitaci pacienta, který na místě svým zraněním podlehl. Více informací

Technická pomoc
Zásah ze dne 29.7.2018

Spolupráce složek IZS

Technika - CAS 20 T 815, 

Jednotky - JSDH Frenštát, ZZS

Transport pacientky z bytu do vozidla ZZS na Dolní ulici.  


zobraz celý zásah
Technická pomoc
Zásah ze dne 28.7.2018

Únik látek do obvzduší

Technika - CAS 20 T 815

Jednotky - JSDH Frenštát, HZS NJ

Jednotka vyslána na proměření úniku plynu na Horečkách. K úniku dle měření koncentrací nedošlo. 


zobraz celý zásah
Požár
Zásah ze dne 27.7.2018

Požár lokomotívy

Technika - CAS 20 T 815, CAS 32 T 815

Jednotky - JSDH Frenštát, JSDH Trojanovice, JSDH Kunčice, HZS NJ, HZS ČD

Jednalo se o požár v motorovém prostoru lokomotivy na nádraží ve Frenštátě.

 


zobraz celý zásah

Aktuální informace


Foto hmyzu.. Aktualita ze dne 4.8.2018

Vosí hnízdo

zobraz celou aktualitu
Okrsková soutěž Aktualita ze dne 8.5.2018

Dne 8.5.2018 se uskutečnila Okrsková soutěž v Bordovicích. Naše družstvo v kategorii 35+ se umístilo na krás

zobraz celou aktualitu
TFA 2017 Aktualita ze dne 5.5.2017

Z technických důvodů se ze strany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje  nekoná Č

zobraz celou aktualitu
   PARTNEŘI