sliderslidersliderslidersliderslidersliderslider
   RYCHLÝ KONTAKT

JSDH Frenštát
Střelniční 130
744 01 Frenštát p.R

Tel.: 556 835 222

Podrobný kontakt

O jednotce

Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě České republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát p. Radhoštěm plní nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně majetku občanů tohoto města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně poskytnout pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech.

Jednotka je v souladu s přílohou č.4 Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek předurčených k zásahům pro požáry, dopravních nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.).
Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát p. Radhoštěm by měla být jednou z důležitých priorit města Frenštát p. Radhoštěm.

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne 10.9.1992 ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je jedna z organizačních složek města Frenštát pod Radhoštěm, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené městem Frenštát p. Radhoštěm v rámci svěřené působnosti.

Aktuální zásahy

Technická pomoc
Zásah ze dne 23.4.2018

Tekoucí voda.

Technika - CAS 20 T 815

Jednotky - JSDH Frenštát

Jednotky přivolána k zatopeným sklepům. Zjištěno, že do sklepa prosakuje voda z odpadu. Bylo doporučeno povolat vodovody na protlačení odpadu. 


zobraz celý zásah
Technická pomoc
Zásah ze dne 23.4.2018

Otevření uzavřených prostor

Technika - CAS 20 T 815

Jednotky - JSDH Frenštát, HZS NJ, ZZS, PČR

Otevření bytu nasilným vniknutím. Bylo zamčeno a paní byla doma a volala. Po otevření bytu vyšetření pacientky a přivolání l&eacu
zobraz celý zásah

Technická pomoc
Zásah ze dne 22.4.2018

Transport pacienta

Technika - CAS 20 T 815

Jednotky - JSDH Frenštát, ZZS

Jednotka pomohla s transportem pacienta do vozidla ZZS v Martinské čtvrti. 


zobraz celý zásah
Technická pomoc
Zásah ze dne 16.4.2018

Olej v trávě - foto

Technika - CAS 20 T 815

Jednotky - JSDH Frenštát, HZS NJ

Jednotka přivolána k rozlitému oleji v mokřanu. Zapsáno na referátu ŽP MU a posypání cancorbem. Úklid po úniku na Vávrově ulici.  


zobraz celý zásah

Aktuální informace


TFA 2017 Aktualita ze dne 5.5.2017

Z technických důvodů se ze strany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje  nekoná Č

zobraz celou aktualitu
Hledáme dobrovolné hasiče Aktualita ze dne 20.9.2016

Hledáme hasiče do našich řad. Pokud se cítíš jako správný chlap přidej se k nám. Info na

zobraz celou aktualitu
Výběrové řízení Aktualita ze dne 11.8.2016

Město Frenštát p.R. vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Hasič - strojník - mechanik"..

zobraz celou aktualitu
   PARTNEŘI