slidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslider
   RYCHLÝ KONTAKT

JSDH Frenštát
Střelniční 130
744 01 Frenštát p.R

Tel.: 556 835 222

Podrobný kontakt

O jednotce

Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě České republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát p. Radhoštěm plní nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně majetku občanů tohoto města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně poskytnout pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech.

Jednotka je v souladu s přílohou č.4 Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek předurčených k zásahům pro požáry, dopravních nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.).
Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát p. Radhoštěm by měla být jednou z důležitých priorit města Frenštát p. Radhoštěm.

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne 10.9.1992 ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je jedna z organizačních složek města Frenštát pod Radhoštěm, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené městem Frenštát p. Radhoštěm v rámci svěřené působnosti.

Aktuální zásahy

Požár
Zásah ze dne 15.8.2016

Výjezd jednotky k požáru kontejnéru do Beskydského sídliště.Jednotka provedla uhašení dvou 1100 litrových plastových kontejnéru. Kontejnéry byly při příjezdu jednotky úplně rozteklé.  Použit vysokotlaký proud od CAS 20 T 815
zobraz celý zásah

Technická pomoc
Zásah ze dne 15.8.2016

Jednotka byla vyslána ke snesení pacienta na ul. Rožnovská 345 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na místě bylo průzkumem zjištěno že se jedná snesení pacienta. Jednotka ve spolupráci s ZZS pacientku snesli do sanitky.


zobraz celý zásah
Technická pomoc
Zásah ze dne 15.8.2016

Jednotka byla vyslána k likvidaci obtížného hmyzu na ul. Dolní. Proběhla likvidace vosího hnízda.


zobraz celý zásah
Technická pomoc
Zásah ze dne 15.8.2016

jednotka povolána k otevření prostor, kde paní neotvírá do Tiché. Po cestě byla jednotka vracena zpět na základnu. ZZS se do domu dostala. 


zobraz celý zásah

Aktuální informace


Výběrové řízení Aktualita ze dne 11.8.2016

Město Frenštát p.R. vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Hasič - strojník - mechanik"..

zobraz celou aktualitu

28.6.2016 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruována stanice ve Frenštátě. Předání se zúčastnili

zobraz celou aktualitu
TFA 4.6.2016 Aktualita ze dne 5.6.2016

V sobotu proběhla soutěž v TFA Frenštátský mamut 2016.

zobraz celou aktualitu
   PARTNEŘI